Het Vogelnest ligt in de Vogelbuurt dat deel uitmaakt van de wijk Reeland in Dordrecht. Het is een grote wijk met daarbinnen kleine buurten met ieder een eigen karakter. Mensen uit verschillende culturen en sociale lagen leven met en naast elkaar. Over het algemeen staat Reeland bekend als een van de leukste wijken van Dordrecht.

Nu
De Vogelbuurt, met ongeveer duizend woningen verdeeld over sociale huurwoningen in portiekflats en kleine eengezinswoningen van eigenaar Woonbron, staat daarentegen veel slechter aangeschreven. Vooral sinds de sluiting van het buurthuis De Driesprong in 2012, is er veel overlast van jongeren op het Vogelplein en andere plekken in de wijk. De Dordtse politiek pakt dit aan met gebiedsverboden en andere maatregelen. Er is veel armoede en één op de zes huishoudens zit in de schulden.

Toekomst
De komende tien jaar wordt de Vogelbuurt flink vernieuwd. Dit heeft met het imago van de Vogelbuurt te maken, maar ook omdat de woningen erg klein en verouderd zijn. Wooncorporatie Woonbron werkt samen met de gemeente Dordrecht, bewoners en ondernemers uit de buurt, aan de vernieuwing. De aanpak bestaat uit een fysiek programma; een combinatie van nieuwbouw, groot onderhoud, sloop en verkoop. Daarnaast heeft Woonbron een sociaal plan.