Nestcafé is per 1 maart 2018 open gegaan op de rand van het braakliggend stuk grond aan het
Vogelplein. Daar drink je in en om een stoere zeecontainer sterke koffie voor een sterke buurt.
De mensen die er werken zijn mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt, zoals onder
andere vluchtelingen, herintreders en stagiairs. Begeleiding doen twee
beroepsprofessionals: Joeke Warmerdam (voormalig eigenaar en kok van de Lachende Gans)
en Tessa ter Horst (werkte als begeleider voor ambulante zorg bij Syndion en woont aan het
Vogelplein!). De werkplekken bieden de mogelijkheid tot zelfontplooiing en het tegengaan
van isolement. Een plek om te mensen te ontmoeten en waardering te ervaren. Wij faciliteren
een activerende omgeving waar verbindingen tussen individuen worden gelegd en zij de regie
terugpakken over hun eigen ontwikkeling.

Meer info: www.nestcafe.nl & Facebook Nestcafé